Platební podmínky

Ceny a platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě sestávající z ceny zboží a ceny doručení – náklady na doručení zboží, pokud jsou kupujícímu účtovány – (dále jen „kupní cena“).

 

Cena zboží je cena uvedená na stránkách internetového obchodu prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen zboží v internetovém obchodě. Ceny uvedené v objednávce jsou však po jejím odeslání kupujícím závazné a neměnné pro obě strany.

Po připsání peněz na účet bude zboží odesláno. Odeslání popsáno v dodacích podmínkách. Platba musí být na účtu vždy 1 den před odesláním zásilky.

Cena doručení (dopravy) je různá podle druhu doručení a celkové ceny objednávky, a kupující si ji volí při vyplňování objednávky.

 

Způsoby platby v internetovém obchodě:

a) platba převodem na účet v CZK 272718438/0300 účet u ČSOB, platba v EUR na IBAN: CZ68 0300 0000 0002 7271 8438

    SWIFT: CEKOCZPP.  Jako variabilní symbol uvede kupující číslo objednávky.

b) hotově (při osobním odběru)